Betonas

DSC_1330
DSC_1321
Trasa 80m.

Prekinis betonas

Prekiaujame, įvairių klasių prekiniu betonu, prekinis betonas yra transportuojamas automobilinėmis betono maišyklėmis ir betono siurbliais.

Prekinis betonas esant poreikiui gali būti maišomas su kietėjimą lėtinančiais arba greitinančiais cheminiais priedais

Prekiniai betonai klasifikuojami pagal įvairius kriterijus.

gniuždymo artimiausia Mažiausias charakteristinis Mažiausias charakteristinis
stiprio klasės stiprio gniuždant cilindrinis stipris, kubinis stipris,
markė (GOST) Mpa Mpa
C8/10 M150 8 10
C12/15 M200 12 15
C16/20 M250 16 20
C20/25 M300 20 25
C25/30 M350 25 30
C30/37 M400 30 37
Klasė Slankumas, mm
S1 nuo 10 iki 40
S2 nuo 50 iki 90
S3 nuo 100 iki 150
S4 nuo 160 iki 210
Aplinkos poveikio klasės žymėjimas Aplinkos poveikio klasės
žymėjimas
Žemiausia betonoklasė Aplinkos aprašymas
Nėra korozijos ar agresijos rizikos
XO C8/10 Betonui be armatūros arba įdėtiniųmetalinių detalių: visos naudojimoaplinkos, išskyrus tas, kuriose yrašaldymo ar šildymo, erozijos ircheminių poveikių.Betonui su armatūra arba metalinėmisįdėtinėmis detalėmis: labai sausa Konstrukcijos patalpų, kuriosemažas oro drėgnis, viduje
Karbonizacijos sukeliama korozija
XC1 C16/20 Sausa arba nuolat šlapia Konstrukcijos patalpų, kuriosemažas oro drėgnis arba nuolatyra grunte ar vandenyje, viduje
XC2 C20/25 Šlapia, retai sausa Konstrukcijos paviršiai ilgaimirksta vandenyje; daugelispamatų
XC3 C25/30 Vidutiniškai drėgna Konstrukcijos patalpų, kuriosemažas oro drėgnis arba yraveikiamos atmosferos kritulių(lietaus), viduje
Chloridų, bet ne jūros vandens, sukeliama korozija
XC4 C30/37 Cikliškai šlapia ir sausa Konstrukcijos paviršiaimirksta vandenyje, betnepriklauso XC2 klasei
XD1 C30/37 Vidutinio drėgnumo Atviras betono paviršiustaškomas chloringo vandens purslais
Šaldymo ir atšildymo poveikis
XF1 C30/37 Vidutinis vandens įmirkis be ledotirpinimo medžiagos Vertikalūs konstrukcijų betonopaviršiai, veikiami lietaus ir šalčio
XF2 C25/30 Vidutinis vandens įmirkis su ledotirpinimo medžiagos Vertikalūs konstrukcijų betonopaviršiai, veikiami šalčio ir ledątirpinančių druskų
XF3 C30/37 Didelis vandens įmirkis be ledotirpinimo medžiagos Horizontalūs betono paviršiai,veikiami lietaus ir šalčio

Domina prekinis betonas ?

Mes Jums galime pasiūlyti prekino betono pristatymą visoje Lietuvoje.